Ataman Kliniği
Restorasyon Çalışması
Şişli İstanbul 1989 - 90