Dr. Mehmet ALPER Y.Mimar Restoratör,
İ.D.M.M.A. (Yıldız Üniversitesi) Mimarlık Bölümünde 1976 yılında Lisans, 1979 yılında Lisansüstü eğitimini tamamladı. 1977-1980 yılları arasında Turizm Bakanlığı, Turizm Yatırımları Grup Başkanlığında görev yaptı. 1980-1989 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Halen Tures Ltd. Şti. sahibi ve müdürüdür. Prof.Dr.Metin Sözen yönetiminde yaptığı "Urfa Kenti Mekansal Yapısı ve Türk İslam Mimarisindeki Yeri ve Önemi" konulu doktora tezi bulunmaktadır. Aynı zamanda ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Tasarım ve Uygulama Bölümü Başkanlığını yürütmektedir.

Doç. Dr. Berrin ALPER Y.Mimar Restoratör, İ.D.M.M.A. (Yıldız Üniversitesi) Mimarlık bölümünde 1976 yılında Lisans, 1979 yılında Lisansüstü Eğitimini tamamladı. 1977 - 80 yılları arasında Turizm Bakanlığı, Tarih ve Kültürel Varlıkları Değerlendirme şubesinde görev aldı. 1980 yılından beri Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalında Yrd.Doç.Doktor olarak çalışmaktadır. Prof.Dr.Metin SÖZEN yönetiminde yaptığı "Kemaliye (Eğin) Yerleşme Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Araştırma" konulu doktora tezi bulunmaktadır.

Yardımcıları

Murat Büyükkol ................... Mimar
Burcu Çıkrıkçıoğlu ................... Y.Mimar
Birsu Ataselim ................... Y.Mimar
Meftun Kocaboy ................... Tekniker
M.Nedim Sevgin ................... Restoratör
Ersel Oltulu ................... Y.Mimar, Restoratör
Hanife Bodur ................... Y.Asistanı
Gülru Kenanlı ................... Mimar
Selçukhan Arslan ................... Mimar
İnci Arslan ................... Mimar
Mehmet Nurel ................... Y.Mimar, Restoratör
Onur Akgün ................... Y.Mimar
Oya Bakacak ................... Y.Mimar, Restoratör
Seçil Yavuz ................... Y.Mimar, Restoratör
Murat Osmanlıoğlu ................... Mimar
Merve Atmaca ................... Mimar, Grafik Tasarımcı
Ezgi Akgün ................... Mimar
Ebru Çıkrıkçıoğlu ................... Restoratör
Solmaz Özdemir ................... Mimar
Fulya Cebecioğlu ................... Y.Mimar