Kadir Has Üniversitesi, Cibali Merkez Kampüsü
İstanbul